Uw begeleiding bij afscheid op eigen wijze

 

Zielz staat voor begeleiding in de laatste fase bij een afscheidsproces. Begeleiding met bezieling. Begeleiding in een van de moeilijkste fases van een mensenleven. Dit doen we met aandacht, met respect en met zielzorg voor alle betrokkenen. 

U activeren en begeleiden in het zelf doen, dat is ons doel. Zo wordt het afscheid teruggegeven aan de direct betrokkenen. Wanneer de meeste handelingen tijdens het afscheid door de naasten zelf worden uitgevoerd, is dit een aanzet voor het intens beleven van het afscheid en een begin van een bewust rouwproces. Daarvoor is het wel nodig en prettig om voorafgaand aan de dood met de direct betrokkenen te werken aan een warme en liefdevolle vertrouwensband.

U krijgt alle tijd en alle ruimte die nodig is om tot een uniek en intens beleefd afscheid te komen. 

Zielz werkt niet vanuit een specifieke religieuze of spirituele achtergrond. Wij gaan respectvol om met ieders levenswijze of geloofsbeleving. Samen gaan we op zoek naar de essentie van het leven en het afscheid dat daarbij past.
Zielz is een alternatief voor de traditionele taken van de begrafenisondernemer. Dit doen we door met elkaar het proces van afscheid nemen inhoud en vorm te geven. 

 

Lees meer over Zielz Afscheidsbegeleiding